Firma GLAZ- TER- BUD z siedzib? w Gorzowie Wlkp. jest firm? zajmuj?c? si? wyko?czeniami i remontami mieszka?, domw, obiektw handlowych . Wieloletnie do?wiadczenie naszej kadry na rynku polskim jak rwnie? w krajach Europy Zachodniej oraz bogate zaplecze techniczne pozwala nam spe?nia? najbardziej wymy?lne i finezyjne pomys?y oraz projekty klienta .

Profesjonalizm firmy pozwala nam zdobywa? coraz wi?ksze grono zadowolonych klientw.

Priorytetem firmy GLAZ-TER-BUD jest rzetelno??, dba?o?? o szczeg?y, styl, i elegancj? oraz zadowolenie klienta.

Zadania stawiane przez klientw wykonujemy wed?ug sztuki budowlanej z pe?n? odpowiedzialno?ci? i jednoczesnym zachowaniem wszelkich norm budowlanych.

Pa?stwa sugestie s? dla nas najcenniejsz? informacj?, dlatego przed przyst?pieniem do realizacji zlecenia, przeprowadzamy z inwestorem dok?adny wywiad. Dzi?ki naszemu do?wiadczeniu firma GLAZ-TER-BUD wychodzi naprzeciw nawet najbardziej wymagaj?cym klientom.

Cz??? prac ktre maj? Pa?stwo mo?liwo?? ogl?da? w zak?adce GALERIA zosta?y zaprojektowane przez studio projektowania wn?trz METAMORFOZA Kinga Strza?kowska

 
Go?cimy
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Kontakt

GLAZ-TER-BUD
Marcin Obsza?ski
Ul. Stra?acka 8a
66-400 Gorzw Wlkp.
NIP 599-242-64-94

tel. 668-469-393